ژوزف ادیسون

 

نعماتی که به ما اعطا میشوند ،

معمولا در ابتدا خود را در لباس درد و رنج و نا امیدی به ما نشان میدهند .

اما اگر صبر داشته باشیم ،

به زودی آنها را در قالب حقیقی شان می بینیم .

 

/ 3 نظر / 38 بازدید
شقایق

درسته گاهی وقتها خیلی عجولیم

فاطمه

نه چندان بزرگم که کوچک بیابم خود را نه آنقدر کوچک که خود را بزرگ ... گریز از میانمایگی آرزویی بزرگ است؟